Léčba inkontinence stolice


Trápení, které si nedovedete ani představit.

Střevní inkontinence, neschopnost plně kontrolovat odchod stolice, se v běžné populaci vyskytuje v 6-10%. Střevní inkontinence výrazně zatěžuje jak postiženého, tak i celou jeho rodinu.

Obecně se udává, že obtíže s udržením stolice postihují pouze lidi vyššího věku. Ale to je veliký omyl. Dle statistik až 6% dospělých pod 40 rokem věku, mužů i žen, je postiženo různým stupněm poruchy kontinence. V domech s pečovatelskou službou nebo léčebnách dlouhodobě nemocných se toto procento výrazně zvyšuje až na hodnotu kolem 45 % !!! Většina postižených tento svůj handicap relativně úspěšně před svým okolím, včetně své rodiny i lékařů, dlouhodobě skrývá. Cena je ale velmi vysoká. Uzavírání se do sebe, vyhýbání se téměř jakýmkoli sociálním kontaktům, omezení i běžných fyzických aktivit a velmi často to končí psychosociální devastací a depresí.

Bohužel postižení ve svém skrytém utrpení a zoufalství často v důsledku neznalosti nejen jich samotných ale i lékařů, kterým se odvážili svěřit, zůstávají sami, bez výraznější pomoci.

Cílem a úkolem tohoto textu je poskytnout nejen postiženým, ale všem kdo mají zájem, informace a tak zažehnout aspoň malou jiskřičku naděje, že hůř už bylo...

Co je to inkontinence

Inkontinence stolice označuje stav samovolného, vůlí neovlivnitelného, úniku větrů nebo stolice. Jedná se o chronický stav, který vzniká jako následek určitých typů poranění, různých onemocnění, ale i bez zřejmé příčiny. Postižení své obtíže popisují jako urgentní nucení na stolici s následným samovolným únikem, který nelze zadržet. Častým projevem jsou i úniky o kterých postižení ani neví a upozorní je až stopy či zbytky stolice na spodním prádle.

Ačkoli se inkontinence vyskytuje napříč populací bez ohledu na věk či pohlaví jednoznačně vyšší riziko výskytu je u žen vyššího věku, dále jedinců po mozkové příhodě a nemocných s funkčním či zánětlivým střevním onemocněním. Známým závažným rizikem jsou i opakované porody a komplikované např. klešťové porody.

Život s inkontinencí

Ve své ambulanci na otázky týkajících se frekvence stolice, způsobu vyprázdnění či konzistence stolice, často dostávám vyhýbavé, nepřesné a neurčité odpovědi nebo rovnou přiznání, že dotyčný neví. Proto nepostižený jedinec si absolutně nedovede představit trápení a obtíže spojená s poruchou kontinence.

Nezáleží na tom, jestli k úniku dojde jednou za měsíc, týden či častěji. Tato devastující zkušenost se do mozku postiženého zapíše tak, že se stává dominantní myšlenkou a obavou. Takový jedinec si už nikdy nebude jistý. Omezuje příjem stravy, upravuje svůj denní režim, styl oblékání i volbu parfému, aby byl intenzivní a event. zakryl střevní „nehodu“. Návštěva kulturních akcí, nákupy , běžné denní činnosti se stávají po postiženého těžkou noční můrou. O cestování či nějakých intimních vztazích už se ani není třeba zmiňovat. Nakonec zůstává sám a sám …

Dopad na společnost

Inkontinence způsobuje i výrazné ekonomické ztráty nejenom postiženému jedinci, ale i společnosti. Udává se, že postižený jedinec průměrně v důsledku svých obtíží za rok zamešká 15 pracovních dní, má sníženou pracovní výkonnost a dokonce 13 % postižených není schopno vykonávat jakoukoli pravidelnou pracovní činnost.

Proč inkontinence vzniká

Kontinentní mechanizmus je závislý na správné činnosti a souhře svalů a nervů v okolí análního kanálu. Tedy jakákoli porucha či onemocnění v této oblasti může vyústit v poruchu kontinence. Namátkou možno zmínit: obtížný porod, dlouhodobou zácpu, dráždivý tračník, zánětlivá střevní onemocnění, chirurgické zákroky v oblasti pánve a konečníku, neurologická onemocnění a poruchy a v neposlední řadě radiační léčba cílená na oblast malé pánve.

 • Oslabení či poranění svalů

  Inkontinence může být způsobena poraněním svalového prstence svěračů. Svěrače za normálních okolností udržují uzavřený anální kanál a tím udržují stolici v konečníku. Změnou napětí citlivě reagují i na zvýšení tlaku v břiše jako následek zvýšené námahy. K jejich poranění dochází např. při operacích hemoroidů a píštělí v okolí konečníku. Výrazným rizikovým faktorem je komplikovaný porod za použití kleští, kdy se udává až 10 % výskyt poškození.

 • Nervové poškození

  Poškození nervových vláken způsobuje ztrátu čití v oblasti konečníku a análního kanálu a ztrátu či poruchu svalové funkce či koordinace. Vzniká jako následek dlouhodobého přetěžování pánevního dna při chronické zácpě, dlouho trvajícím porodu nebo jako následek cévní mozkové příhody či poranění míchy. Snížení či úplnou poruchu funkce mohou též způsobovat i celková onemocnění jako: cukrovka, mnohočetná (roztroušená) mozková skleróza a Parkinsonova choroba.

 • Průjem

  Náhlý přísun velkého množství tekuté stolice je také často zodpovědný za urgentní a vůlí neovládnutelný odchod stolice. Tomuto riziku jsme vystaveni při střevním infekčním onemocnění prakticky všichni. Výrazněji jsou ohroženi ale nemocní se střevními onemocněními a malé procento lidí po operaci žlučníku.

 • Zácpa

  Dlouhodobá porucha odchodu stolice způsobuje, že v konečníku stolice ztvrdne a vytvoří překážku, kterou se střevo snaží překonat. Dosahuje toho naředěním stolice nad touto překážkou a tato pak obtéká kolem. Tento stav nazýváme paradoxní inkontinenci a nejčastěji se vyskytuje u malých dětí a starších jedinců zejména ležících a omezeně mobilních.

  Často je tento stav mylně pokládán za průjem a je tak i léčen, což způsobí další zhoršení stavu.

 • Porucha funkce pánevního dna

  Pánevní dno je skupina svalů, které podpírají organy umístěné v pánvi, ale také se významně podílejí na mechanizmu kontinence respektive vyprázdnění. Jednou z nejčastějších poruch je neschopnost uvolnění při vlastním vyprázdnění. Tento stav se nazývá anismus. Postižený jedinec pak musí vyvinout výrazně větší úsilí, aby ze sebe vytlačil stolici. Často dochází k nedokonalému vyprázdnění a v dlouhodobém horizontu dochází k porušení nervů a zvýšenému riziku inkontinence.

 • Ztráta „skladovací“ funkce konečníku

  Chirurgické zákroky, léčba zářením nebo záněty v oblasti konečníku mají za následek zmenšení objemu konečníku a ztrátu jeho pružnosti. Následkem bývá velmi časté nucení na stolici a inkontinence.

Kam vyrazit?

Proktologická ambulance - Praha 4

Táborská 57, 140 00 Praha 4
ambulance@defekace.info
+420 720 823 318
+420 226 216 285

Středa 8:30 - 16:00

Strach a stud není nejlepší rádce.

Možnosti léčby

Největším problém postižených je přetrvávající strach a nejistota kdy dojde k další příhodě – střevnímu debaklu. Hlavním cílem léčby je tedy nejenom snížení četnosti těchto „nehod“, ale také obnovení a získání nové osobní jistoty.

Léčebný plán proto vždy musí být uzpůsoben potřebám každého jedince.

U určitého procenta nemocných u kterých selhaly všechny léčebné pokusy je indikováno založení umělého střevního vývodu na břišní stěně – stomie. Obecně v populaci kolují zcela zbytečné obavy a strach před tímto způsobem léčby. Stomie nezajistí kontinenci, ale výrazně zlepšení komfort a hygienu pacienta. Současné moderní pomůcky umožňují jedinci prakticky plnohodnotný život.

 • Změna životního stylu – být připraven

  Prvním úkolem je naučit pacienta být na nehodu připraven. To znamená:

  • mít vždy s sebou náhradní spodní prádlo
  • znát umístění toalet v okolí místa kde se pohybuje
  • v určitých případech i mít na sobě speciální ochranné pomůcky – vložky, plenkové kalhotky
  • hlavně být flexibilní a být schopen měnit svůj plán dle aktuálního stavu a situace
 • Úprava jídelníčku

  Nelze dát obecnou radu čemu se vyhýbat a naopak co jíst. Velmi se osvědčil, aspoň zpočátku, deníček, kam si postižený píše co a kdy jedl a jaké to mělo „následky“.

  Obecně se nedoporučují potraviny, které stimulují střevní činnost a vyvolávají řidší až průjmovitou stolici např:

  • jednorázově jíst velké objemy jídla nebo pít velké množství tekutin
  • příjem většího množství tuku a pečená jídla
  • káva, alkohol
  • a jídla obsahující umělá sladidla – sorbitol a fruktózu
 • Léky

  Dobře zvolené léky mohou výrazně ovlivnit jak charakter stolice, tak frekvenci vyprazdňování.

  Nejčastěji jsou doporučovány:

  projímadla a změkčovadla (viz článek o obstipaci )

  • léky proti průjmům (Imodium. v těžších případech preparáty s kodeinem)
  • náhražky vlákniny k zahuštění stolice
 • Nácvik pravidelné defekace

  Cílem je postiženého naučit se vyprazdňovat v pravidelný a pro něj vhodný čas a tím výrazně snížit riziko náhlých a nepředpokládaných „nehod“.

  Jedná se o soubor opatření – časování příjmu množství a složení stravy, nácvik ranního rituálu někdy s dočasným užitím i různých farmak.

  Jako nouzové řešení pro nenadálé situace je preventivní užití malého klyzmatu nebo stimulačních čípků k vyvolání defekace. Tím lze získat určitý bezpečný časový interval.

 • Speciální tréninkové programy – biofeedback

  Principem léčby je nácvik respektive aspoň částečné obnovení původní normální funkce svalů a nervů.

  K této léčbě je vždy nutné použít specializované elektronické přístroje pod vedením zkušených terapeutů.

  Nácvik zpravidla probíhá ve 2 stupních.

  1. Prvním krokem je nácvik respektive obnovení schopnosti rozpoznat aktivitu v léčené oblasti. Nejčastěji se k tomuto účelu používá mechanické nebo elektrické stimulace.
  2. Ve druhé fázi se postižený učí oslabenou či vymizelou činnost ovládnout tak, aby mohla být dalším trénikem zcela obnovena.

  Pro rychlejší nácvik a trvalejší zapamatování je vždy informace o úspěšném provedení cviku nemocnému potvrzována obrazovým a zvukovým signálem. Základní tréninkové období trvá minimálně 3 měsíce.

 • Chirurgická léčba

  Operační zákroky jsou prováděny pouze v případě závažného poškození – poranění svalů. Na operační zákrok vždy musí navazovat specializovaná rehabilitace. Z dlouhodobého hlediska ale výsledky chirurgické léčby nejsou úplně uspokojivé.

 • Nervové stimulační techniky

  Jedná se o novou léčebnou metodu, kdy pomocí elektrického dráždění určitých specifických nervových vláken je docíleno trvalého zvýšeného stažení svěračů a tím zlepšení kontinence.

  Jedná se o velmi nákladnou léčbu a jsou stanovena velmi přísná výběrová kriteria, která určují komu je poskytnuta.

 • Umělé vyvedení střeva (stomie

Online mapa toalet

Online mapa veřejných toalet WC kompas umožňuje všem uživatelům internetu, počítačů a mobilních zařízení nalézt nejbližší dostupné WC na základě jejich geografické polohy.

Každý uživatel může také vkládat nové toalety a hodnotit ty, jež jsou již v mapě zaneseny.

Aplikace volně ke stažení !! Navštívit web

Co na závěr

Inkontinenci lze léčit, často zmírnit a občas i vyléčit. Proto je největší chybou nechávat si své obtíže pro sebe a tiše trpět.

Tento web používá cookies, aby vám mohl zprostředkovat lepší zážitek z prohlížení webu.

Kvůli správné funkčnosti těchto webových stránek používáme tzv. "cookies". Cookies pomáhají uchovávat po určitou dobu informace o vaších aktivitách a preferencích. Tyto informace jsou dále využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb (kvalitnější cílení reklamy, analytické služby a jiné). Pomocí této lišty můžete vybrat, které druhy cookies může tato stránka uchovávat. Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Tento web používá cookies, aby vám mohl zprostředkovat lepší zážitek z prohlížení webu.

Kvůli správné funkčnosti těchto webových stránek používáme tzv. "cookies". Cookies pomáhají uchovávat po určitou dobu informace o vaších aktivitách a preferencích. Tyto informace jsou dále využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb (kvalitnější cílení reklamy, analytické služby a jiné). Pomocí této lišty můžete vybrat, které druhy cookies může tato stránka uchovávat. Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Vaše předvolby byly uloženy.