Sed nebo dřep, aneb jak se správně vyprazdňovat


Jak se správně vyprazdňovat?

Sed nebo dřep, aneb jak se správně vyprazdňovat

Proces defekace (vyprázdnění střev) je jednou z nezákladnější, nejpřirozenější , ale také nejintimnějších činností každého jedince. Ne nadarmo se vžilo rčení, že "toaleta je místo, kam i císař pán chodí sám".

Defekace je velice jemně vyladěný proces koordinovaný centrálním nervovým systémem a ovlivňující funkci a činnost prakticky celého organizmu a jako taková by měla být spojena s pocitem uklidnění a uspokojení.

Člověk je schopen se vyprázdnit v různých polohách. Standardně jsou využívány základní 2 a to squat pozice (ve dřepu) a pozice v sedě, pro západoevropany poloha klasická.

Vývojově je pro člověka základní a přirozenou pozicí poloha v dřepu (squat pozice). Bohužel v současnosti pro mnoho lidí, zejména v důsledku obezity nebo pro omezenou pohyblivost kloubů dolních končetin, je její zaujmutí obtížné až nemožné.

O tom kdo první vyměnil "dřep" za pohodlný "posez" a proč to udělal se historie nezmiňuje. Lze předpokládat, že hlavním faktorem byly zdravotní problémy a později možná jen prostá lenost. Poloha vsedě je jednoznačně méně náročná a je dominantou západní společnosti, která má také hlavní podíl na jejím šíření.

V domácích podmínkách můžeme dřep snadno nasimulovat. Stačí si podložit chodidla, tak aby byla kolem 10-15 cm nad zemí. Nebo použít již hotovou stoličku ..

PROČ JE TEDY DEFEKAČNÍ POLOHA DŮLEŽITÁ?

Pro pochopení důležitosti pozice při defekaci je nutné znát vlastní mechanizmus vyprázdnění.

Konečná část zažívacího traktu, která je zodpovědná za vyloučení odpadních látek se skládá z konečníku a análního kanálu.

Konečník slouží jako pomyslný rezervoár a anální kanál jako ventil zajišťující kontinenci. V důsledku působení svalů pánve tyto dvě struktry vzájemně svírají přibližně pravý úhel. Během defekace se toto zakřivení zmenšuje, v ideálním případě až téměř vyrovnává. V opačném případě, při potřebě zabránit odchodu stolice, dojde následkem svalového stažení ke zvětšení tohoto zakřivení až zalomení. Jako další uzávěrový mechanizmus jsou podél análního kanálu jsou umístěny svalové prstence, svěrače a uvnitř, pod sliznicí, drobná houbovitá tělesa, která zajišťují jemnou kontinenci, kontrolu nad odchodem plynů. Ovlivnění průtoku krve těmito houbovitými strukturami způsobuje změnu jejich velikosti a tím utěsnění análního kanálu.

Správná poloha minimalizuje úsilí jedince potřebné k vyprázdnění zejména intenzitu a dobu použití nitrobřišního lisu (tlačení) při defekaci.

NEVÝHODY KLASICKÉ POLOHY?

Poloha vsedě neumožňuje dostatečné uvolnění svalů pánevního dna a tím nedostatečné vyrovnání zakřivení mezi konečníkem a análním kanálem. Tento nedostatek je nuto kompenzovat zvýšeným tlačením, které může velmi nepříznivě ovlivnit krevní tlak a v ojedinělých případech způsobit až kolapsový stav. Zvýšený tlak také brání odtoku krve z houbovitých těles, která se zvětšují, a tak se stávají překážkou procházející stolici. K překonání této překážky je nutné další zvýšení tlaku (tlačení). Zvětšená houbovitá tělesa jsou pak základem pro vznik hemoroidů se všemi doprovodnými obtížemi.

VÝHODY SQUATTY POLOHY

V této pozici dochází k předsunutí pánve a lehkému předklonu trupu čímž dochází ke změně sklonu pánevního dna, které umožňuje výraznější uvolnění svalů oproti poloze vsedě. Bylo objektivně prokázáno, že squat ploha zkracuje dobu vyprázdnění a zmenšuje intenzitu a zkracuje dobu tlačení.

PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PŮSOBENÍ SQUATTY POLOHY?

Výše uvedené výhody polohy v dřepu působí preventivně na vznik nebo zhoršení již stávající hemoroidální nemoci a některé práce zmiňují i nižší výskyt střevního onemocnění - divertikulární choroby.

Stolička pro přirozenou defekaci

Zdravotní pomůcka speciálně vyvinuta pro uvolnění konečníku při vyměšování. Kombinuje zdravotní výhody podřepu s luxusem záchodové mísy.

Podřep ovlivňje mechaniku vyprázdnění, je pro zažívací ústrojí přirozenější a méně namáhavý. Po celém světě 1,2 miliardy lidí vylučují stolici v podřepu a je u nich naprosto minimální výskyt divertikulózy (výchlipky v tlustém střevě, a méně hemeroidů).

Stoličku si můžete u nás vyzkoušet.

K zakoupení na webu výrobce .

 

 

Tento web používá cookies, aby vám mohl zprostředkovat lepší zážitek z prohlížení webu.

Kvůli správné funkčnosti těchto webových stránek používáme tzv. "cookies". Cookies pomáhají uchovávat po určitou dobu informace o vaších aktivitách a preferencích. Tyto informace jsou dále využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb (kvalitnější cílení reklamy, analytické služby a jiné). Pomocí této lišty můžete vybrat, které druhy cookies může tato stránka uchovávat. Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Tento web používá cookies, aby vám mohl zprostředkovat lepší zážitek z prohlížení webu.

Kvůli správné funkčnosti těchto webových stránek používáme tzv. "cookies". Cookies pomáhají uchovávat po určitou dobu informace o vaších aktivitách a preferencích. Tyto informace jsou dále využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb (kvalitnější cílení reklamy, analytické služby a jiné). Pomocí této lišty můžete vybrat, které druhy cookies může tato stránka uchovávat. Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Vaše předvolby byly uloženy.