Trochu teorie

Sed nebo dřep


Jak se správně vyprazdňovat?

Sed nebo dřep

Proces defekace (vyprázdnění střev) je jednou z nezákladnější, nejpřirozenější , ale také nejintimnějších činností každého jedince. Ne nadarmo se vžilo rčení, že "toaleta je místo, kam i císař pán chodí sám".

Defekace je velice jemně vyladěný proces koordinovaný centrálním nervovým systémem a ovlivňující funkci a činnost prakticky celého organizmu a jako taková by měla být spojena s pocitem uklidnění a uspokojení.

Člověk je schopen se vyprázdnit v různých polohách. Standardně jsou využívány základní 2 a to squat pozice (ve dřepu) a pozice v sedě, pro západoevropany poloha klasická.

Vývojově je pro člověka základní a přirozenou pozicí poloha v dřepu (squat pozice). Bohužel v současnosti pro mnoho lidí, zejména v důsledku obezity nebo pro omezenou pohyblivost kloubů dolních končetin, je její zaujmutí obtížné až nemožné.

O tom kdo první vyměnil "dřep" za pohodlný "posez" a proč to udělal se historie nezmiňuje. Lze předpokládat, že hlavním faktorem byly zdravotní problémy a později možná jen prostá lenost. Poloha vsedě je jednoznačně méně náročná a je dominantou západní společnosti, která má také hlavní podíl na jejím šíření.

V domácích podmínkách můžeme dřep snadno nasimulovat. Stačí si podložit chodidla, tak aby byla kolem 10-15 cm nad zemí. Nebo použít již hotovou stoličku ..

PROČ JE TEDY DEFEKAČNÍ POLOHA DŮLEŽITÁ ?

Pro pochopení důležitosti pozice při defekaci je nutné znát vlastní mechanizmus vyprázdnění.

Konečná část zažívacího traktu, která je zodpovědná za vyloučení odpadních látek se skládá z konečníku a análního kanálu.

Konečník slouží jako pomyslný rezervoár a anální kanál jako ventil zajišťující kontinenci. V důsledku působení svalů pánve tyto dvě struktry vzájemně svírají přibližně pravý úhel. Během defekace se toto zakřivení zmenšuje, v ideálním případě až téměř vyrovnává. V opačném případě, při potřebě zabránit odchodu stolice, dojde následkem svalového stažení ke zvětšení tohoto zakřivení až zalomení. Jako další uzávěrový mechanizmus jsou podél análního kanálu jsou umístěny svalové prstence, svěrače a uvnitř, pod sliznicí, drobná houbovitá tělesa, která zajišťují jemnou kontinenci, kontrolu nad odchodem plynů. Ovlivnění průtoku krve těmito houbovitými strukturami způsobuje změnu jejich velikosti a tím utěsnění análního kanálu.

Správná poloha minimalizuje úsilí jedince potřebné k vyprázdnění zejména intenzitu a dobu použití nitrobřišního lisu (tlačení) při defekaci.

NEVÝHODY KLASICKÉ POLOHY ?

Poloha vsedě neumožňuje dostatečné uvolnění svalů pánevního dna a tím nedostatečné vyrovnání zakřivení mezi konečníkem a análním kanálem. Tento nedostatek je nuto kompenzovat zvýšeným tlačením, které může velmi nepříznivě ovlivnit krevní tlak a v ojedinělých případech způsobit až kolapsový stav. Zvýšený tlak také brání odtoku krve z houbovitých těles, která se zvětšují, a tak se stávají překážkou procházející stolici. K překonání této překážky je nutné další zvýšení tlaku (tlačení). Zvětšená houbovitá tělesa jsou pak základem pro vznik hemoroidů se všemi doprovodnými obtížemi.

VÝHODY SQUATTY POLOHY

V této pozici dochází k předsunutí pánve a lehkému předklonu trupu čímž dochází ke změně sklonu pánevního dna, které umožňuje výraznější uvolnění svalů oproti poloze vsedě. Bylo objektivně prokázáno, že squat ploha zkracuje dobu vyprázdnění a zmenšuje intenzitu a zkracuje dobu tlačení.

PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÉ PŮSOBENÍ SQUATTY POLOHY ?

Výše uvedené výhody polohy v dřepu působí preventivně na vznik nebo zhoršení již stávající hemoroidální nemoci a některé práce zmiňují i nižší výskyt střevního onemocnění - divertikulární choroby.

Menu