MUDr. Vítězslav Ducháč, PhD.

chirurgie, proktologie

MUDr. Vítězslav Ducháč, PhD.

Vzdělání

 • 1982-1988 Fakulta všeobecného lékařství Praha
 • listopad 1992 Atestace 1. stupně - obor všeobecná chirurgie
 • prosinec 1998 Atestace 2. stupně - obor všeobecná chirurgie
 • září 2012 Doktor lékařských věd (Ph.D.)
 • červen 2013 Specializační atestace - obor proktologie

Odborná praxe

 • 1988 - 1995 III. chir. klinika FNsFP Praha 2
 • 1995 - 2018 Chir. klinika FNKV Praha 10
 • od 1.1.2019 Chirurgické odd. Nemocnice Benešov
 • od 1.1.2019 ÚPMD (Ústav pro péči o matku a dítě) - chirurgický konziliář

Zahraniční stáže

 • září 2004 KH St. Elisabeth, Wien, Austria
 • listopad 2011St Marks Hospital, London, UK

Vědecká činnost

 • Autor či spoluautor 32 publikací v českých a zahraničních časopisech a sbornících
 • Monografie: 1, Kapitoly v monografiích: 3
 • PUB MED: 24
 • přednášky na zahraničních i domácích fórech
 • Granty:
  • Chirurgie slovem i obrazem (multimediální učebnice chirurgie – Grant FRVS 1799/2004)
  • Diagnostika a léčba poruch statiky a dynamiky malé pánve jako příčina funkčních a organických onemocnění kolorekta (Grant IGA 8558-3/2005)
  • Léčba střevní inkontinence rekonstrukcí funkce puborektální smyčky "sling" operací (Grant IGA 11488-3/2010)

Menu