Diodový laser – Ceralas™


Léčba hemoroidů laserem - metoda HeLP - HALO

(HeLP je zkratkou anglického Hemorrhoid Laser Procedure a HALO zkratkou Haemorrhoid artery Ligation operation)

Diodový laser – Ceralas™

Principem této metody je termické poškození zásobující hemoroidální tepny nad vlastním hemoroidem. Tepna je vyhledána pomocí ultrazvukové sondy.

Výkon se provádí v poloze na zádech (tz. gynekologické poloze).

Zákrok je bezpečný a komfortní, nevyžaduje žádnou analgesii a trvá asi 20 minut.

Pokud máte zájem o ošetření touto metodou objednejte se do naší ambulance.

Menu