Právní ujednání


Názvy produktů, firem apod. použité na těchto webových stránkách mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno.

Veškeré texty a obrazová dokumentace jsou majetkem autorů, Chirurgické kliniky 3. LF, Radiodiagnostické kliniky 3. LF, UPMD Podolí nebo třetích stran, které poskytly právo ke zveřejnění a jsou určeny pouze ke studijním účelům. Jiné použití bez písemného svolení autorů je protizákonné.

Informace poskytované na těchto webových stránkách pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme. Nelze ale plně vyloučit chyby a přehlédnutí. Tudíž nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za aktuálnost nebo úplnost poskytovaných informací. Také nelze převzít žádnou odpovědnost za samoléčbu akutních i chronických obtíží dle zde poskytovaných informací bez konzultace s lékařem.

Vyhrazujeme si právo měnit a/nebo doplňovat poskytované informace bez předchozího upozornění.

Se všemi daty a informacemi, které obdržíme v reakcích na tyto webové stránky, budeme nakládat přísně důvěrně. Data mohou být ukládána a elektronicky zpracovávána.

Žádná zadaná data nebudou poskytována třetím stranám mimo společnost REMEDIS s.r.o.

Menu